Podrobná pravidla

Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Podpořte nás v anketě ShopRoku" dále jen „Soutěž“)

Pořadatelem soutěže je společnost decoDoma s.r.o. se sídlem Praha 10 - Michle, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00,
IČ: 242 65 403 dále jen „Pořadatel“).

Soutěž "Podpořte nás v anketě ShopRoku" bude probíhat na území České republiky v termínu od 13. 1. 2020 do 28. 2. 2020 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1.        Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 

  • 1. cena - třídenní relaxační pobyt pro dva s polopenzí a lázeňskými procedurami v hodnotě v hodnotě 17.180 Kč
  • 2. - 21. cena - beránková souprava v hodnotě 995 Kč.   

2.        Účast v Soutěži je podmíněna zasláním potvrzení hlasovacího e-mailu  na shoproku@decodoma.cz.

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

 

Účast v soutěži

Účastník soutěže odešle e-mail s potvrzením hlasování v anketě ShopRoku.  

Jeden účastník může být zařazen do soutěže několikrát, podmínkou je, aby vždy hlasoval z jiné e-mailové adresy. E-mail pak přepošlete na shoproku@decodoma.cz.

Vyhodnocení

Po ukončení soutěže vylosujeme výherce první ceny, relaxačního pobytu, dalších 20, kteří získají beránkovou soupravu. 

Kontaktování výherců

Výherci budou kontaktování zákaznickým oddělením decoDoma na e-mailu, kterým se soutěžící zapojil do soutěže. Případný e-mail s informacemi o výhře očekávejte po skončení soutěže v týdnu od  2. 3. - 6. 3. 2020. 

V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat, propadají výhry bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazeny tipy bez potvrzovacího hlasovacího e-mailu. 

2. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území ČR nebo SR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

5. Rozesílání výher bude probíhat prostřednictvím PPL.  

6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek. Platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

 

Ochrana osobních údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

 

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

 

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

 

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost decoDoma, s.r.o. se sídlem Bohdalecká 1490/25, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00, IČ 242 65 403 (decoDoma) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti decoDoma předávány používáním této webové stránky. decoDoma se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. decoDoma může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 12. 1. 2018.

 

Správcem údajů je společnost decoDoma, s.r.o. se sídlem Bohdalecká 1490/25, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00 , IČ 242 65 403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 198898.

 

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen "Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

 

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

 

Bližší informace najdete na webu pořadatele soutěže www.decodoma.cz. PŘEČÍST. 

 

Online katalog

V novém katalogu naleznete tipy na Vánoce.

Adventní inspirace

Naši autoři spolu s vámi, našimi zákazníky, společně vytvářejí magazín plný rad, návodů, receptů a inspirací... Jste zvědaví, co je nového?

Newsletter

Novinky a akce

na váš e-mail

Detaily o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Katalog produktů

Advent 2021

6577 výdejních
míst

a mnoho výhod
pro váš pohodlný nákup