Podrobná pravidla fotosoutěže

Naše fotogalerie »

Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Soutěž o nejkrásnější fotku potahů" dále jen „Soutěž“)

Pořadatelem soutěže je společnost decoDoma s.r.o. se sídlem Praha 10Michle, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00,
IČ: 242 65 403 dále jen „Pořadatel“).

 

Základní ustanovení
Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 2. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

 • Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 4 x šekový poukaz v hodnotě 3000 Kč na nákup zboží z katalogů decoDoma. První týden každého měsíce vybere porota, složená ze zástupců decoDoma a výrobců ze Španělska a Itálie, výherní fotografii, ze všech nahraných fotografií za předchozí měsíc.
 • Účast v Soutěži je podmíněna odesláním fotografie emailem na adresu: soutez@decodoma.cz, nebo poštou na decoDoma. s.r.o., Březhradská 177, 503 32 Hradec Králové. Fotografie musí být vlastní, tj. pořízeny účastníkem, fotografie stažené z internetu nebudou do soutěže zařazeny. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od decoDoma.
 • Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
 • Soutěže se lze zúčastnit opakovaně
 • Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem decoDoma.cz po skončení jednotlivých kol soutěže. Výherce sdělí adresu, na kterou mu bude zaslána výhra.
 • V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

 • Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie mimo dobu trvání soutěže.
 • Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jím zaslané fotografie, stejně tak jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
 • Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 • Rozesílání výher (šekových poukázek) bude probíhat emailem.
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Naše fotogalerie »

Tištěný katalog

V novém katalogu najdete tipy pro nadcházející jarní období.

Inspirujte se

Naši autoři spolu s vámi, našimi zákazníky, společně vytvářejí magazín plný rad, návodů, receptů a inspirací. Jste zvědaví, co je nového?

Newsletter

Kolekce a akce

na váš e-mail

Detaily o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Katalog produktů

Vánoce 2018

1338 výdejních
míst

a mnoho výhod
pro váš pohodlný nákup