Pravidla soutěže „Soutěž pro BFF"

Pravidla soutěže „Soutěž pro BFF“ na instagramu decoDoma 

Tato pravidla upravují podmínky soutěže „Soutěž pro BFF“ na Instagramu  decoDoma.

1. Pořadatel, organizátor

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem a Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

Pořadatelem soutěže je společnost decoDoma s.r.o. se sídlem Praha 10, Michle, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00, IČ: 242 65 403 dále jen „Pořadatel“).

 

2. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu 1.12.2017 do 15.12.2017 výhradně na instagramu společnosti decoDoma.

 

3. Účastníci soutěže

Účast v Soutěži je podmíněna nahráním soutěžní fotky na Instagram společně s hashtagem #BFFdecoDoma a označením @zasilkadecodoma v komentáři

 

4. Princip přihlášení do soutěže

Vyhraj pro tebe i pro tvoji nejlepší kamarádku deku v beránkové úpravě. Sdílejte vaši fotku s hashtagem #BFFdecoDoma, označte @zasilkadecodoma a napište do komentáře, proč je ta nejlepší kamarádka :-) 

Soutěž bude uzavřena 15.12.2017 ve 12:00 a výherce bude vyhlášen v odpoledních hodinách na této stránce a prostřednictvím zprávy na Instagramu.  

Naše porota pak na základě nápaditosti vizuálního zpracování a komentáře jednu fotku vybere a výherkyně bude spolu se svojí kamarádou odměněna beránkovou dekou Viva hodnotě 599 Kč. 

 

5. Výhra a vyloučení náhradního plnění

Do soutěže byly vloženy 2 x beránková deka Viva. 

Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

 

6. Způsob vyrozumění výherce

Vítěze vyhlásíme po skončení soutěže na Instagramu a této stránce. Pro vyzvednutí výhry nás kontaktujte na emailu info@decodoma.cz do 3 dnů. V případě nepřihlášení se o výhru, bude vyhlášen jiný výherce.

V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru.Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže budou zařazení soutěžící, kteří odeslali fotku se správným hashtagem v době trvání soutěže. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Organizátor je oprávněn bez jakéhokoli upozornění vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle jeho vlastního posouzení nedodržují stanovená pravidla, zaregistrovali se do soutěže vícekrát nebo využívají falešné facebook profily.

5. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

6. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu s. p. v České republice.

7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

8. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

 

Ochrana osobní údajů:

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Přihlášením do soutěže dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti decoDoma, s.r.o. se sídlem Praha 10 – Michle, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00, IČ 242 65 403, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů. Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem. Dále souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. telefonní číslo) budou předány jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti decoDoma s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.

Online katalog

V novém katalogu naleznete tipy na Vánoce.

Adventní inspirace

Naši autoři spolu s vámi, našimi zákazníky, společně vytvářejí magazín plný rad, návodů, receptů a inspirací... Jste zvědaví, co je nového?

Newsletter

Novinky a akce

na váš e-mail

Detaily o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Katalog produktů

Advent 2021

6577 výdejních
míst

a mnoho výhod
pro váš pohodlný nákup