Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost decoDoma, s.r.o. se sídlem Bohdalecká 1490/25, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00 , IČ 242 65 403 (dále jen „DECODOMA“), jakožto správce osobních údajů, zpracována osobní údaje svých zákazníků, a to v následujícím rozsahu:

 • titul, jméno, příjmení,
 • adresa,
 • datum narození,
 • telefonní číslo, e-mailová adresa,
 • heslo pro komunikaci,
 • způsob úhrady, bankovní spojení
 • případně dalších údajů, které jí zákazník poskytne v rámci učinění objednávky zboží a plnění smlouvy 

Správce výše uvedené údaje zpracovává za účelem plnění smlouvy se zákazníkem.

 

Podpisem objednávky zboží z tohoto katalogu (příp. jiným vyjádřením souhlasu s objednávkou) má potencionální zákazník/zákazník (dále jen „zákazník“) možnost udělení souhlasu se zpracováním svých osobních údajů též k následujícím účelům:

a. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem zasílání obchodních sdělení; 

b. se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové a obchodní účely DECODOMA; a to na dobu 10 let. 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů není povinen své osobní údaje poskytnout.

Zákazník bere na vědomí, že veškeré jeho osobní údaje jsou zpracovávány systematizovaně, mechanicky i automatizovaně. Zákazník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

 

Zákazník je správcem informován o zákonných právech, které pro něj v rámci zpracování osobních údajů vyplývají, a to konkrétně o:  

 • Právu přístupu ke svým osobním údajům 
 • Právu na opravu osobních údajů 
 • Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právu na přenositelnost údajů (s účinností od 28. 5. 2018)
 • Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že správce nebo třetí osoby pověřené správcem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

 

Máte dotaz nebo připomínku?
Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím kontaktujte na naší zákaznické lince 491 204 205 nebo zašlete dotaz na adresu: info@decodoma.cz. Rádi Vám poradíme!

Newsletter

Kolekce a akce

na váš e-mail

Katalog produktů

Vánoce 2017

799 výdejních
míst

a mnoho výhod
pro váš pohodlný nákup